Alper AKIN

 • aa@sehiregitimleri.com
 • 232 202 35 35
 • alperakin.net
 • İzmir

Alper AKIN

Celsus Ajans Başkanı

Kentsel Pazarlama Uzmanıdır. Şehir ve Şehre Özgü Ürün Markalama, Kent Kimliği ve Destinasyon Yönetimi üzerine çalışmaktadır.

0 Courses
NAN Rating

Personal Summary

1980 yılında İzmir’de doğmuştur. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünde; Yüksek Lisans eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ürün Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı, Pazarlama Programında tamamlamıştır.

Sayın Akın, profesyonel iş yaşantısına 1997 yılında ülkemizin o dönem en önemli kuruluşlarından olan Koç Holding Bünyesinde olan MİGROS Türk T.A.Ş.’de başlamış, 2006 yılında sektör değişikliği yaparak giyim sanayinin önemli markalarından KIĞILI bünyesinde devam etmiştir. Her iki markada da yönetici pozisyonunda görev alan Akın, 2008 yılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

Sayın Akın, yüksek lisans tez konusu belirlerken ülkemizde daha önce çok az akademisyenin çalışmış olduğu ve pek bilinmeyen kent markalaması üzerine araştırma yapma kararı almıştır. Özel ilgi ve merakı üzerine “Kentsel Pazarlama Sürecinde Kentlerin Kimlik Arayışı; İzmir Kent Kimliği Oluşturmada Kanaat Önderleri ve Yabancı Misafirler Üzerinde Bilinirlilik ve Algı Araştırması” adlı tez çalışmasını hazırlamıştır. 28 ülkeden, 575 yabancı misafir ve 43 kent yöneticiyle iki aşamalı olarak tamamlanan çalışma, bu konuda ülkemizde yapılan en kapsamlı projeler arasındadır. Araştırmanın kent ve ülke yöneticileri ile gerçekleşen yüz yüze mülakat bölümünde ülkemizin “Destinasyon Yönetim Örgütü ve Ağları” ihtiyacı sonucuna ulaşmış, İzmir Stratejik Destinasyon Ağı ve Destinasyon Yönetim Modeli’ni oluşturarak, bu alanda çalışmalara başlamıştır.

Akın, yaptığı araştırma ile birlikte 2008 yılında Türkiye’nin ilk kentsel markalama web sitesini “Marka Şehir İzmir” adıyla yayınlamıştır. Geniş ilgi gören bu web sayfası, ulusallaşma adımları ile ‘‘kentselpazarlama. com’’ domaini ile yayın hayatına devam etmiş ve yerini yasayansehirler.org’a bırakmıştır. Ayrıca araştırması ile tetikleyicileri arasında olduğu, Türkiye’nin ilk markalaşma çalışmasını gerçekleştirme gayreti içinde bulunan İzmir’in, markalaşma çalışmalarına, dönemin İzmir Valisi Mustafa Cahit KIRAÇ tarafından davet edilen Akın, bir kentin markalaşma süreci içinde yapabileceği hayati yanlışları gözlemleme ve süreci deneyimleme şansına ulaşmıştır.

Bu süreçte ülkemizin kentsel markalama ajansı eksikliğini fark eden Sayın Akın, 2010 yılında Türkiye’nin ilk Kentsel Markalama ve Destinasyon Danışmanlık Ajan’sı, Celsus’u kurmuştur.

Akın, 2013 yılında global düzeyde dünyanın birçok noktasında önemli kent markalama projeleri tamamlamış olan Dünya Turizm Örgütü tarafından hazırlatılan Şehir Markalama El Kitabının yazarı Tom BUNCLE başkanlığındaki Yellow Railroad Destinasyon Markalama Ajansı ile proje bazlı iş ortaklığı kurmuştur.

2014 Yılında Yaşayan Şehirler Projesini hayata geçirerek, Yaşayan Şehirler Platformunu kurmuştur.

2015 yılında ülkemizdeki Kentsel Pazarlama ve Markalama eğitimi ve konu uzmanı eksikliğini gidermek amacıyla projelendirdiği eğitim programını, Şehir Eğitimleri Enstitüsünü kurarak hayata geçirmiştir. Enstitü zamanla Kentsel Bilimler Enstitüsüne evrilmiştir.

Aynı yıl Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile yaptığı ortaklık anlaşması ile Türkiye’de ilk defa Kentsel Pazarlama ve Markalama Uzmanlığı Sertifika Eğitim Programı’nı planlayarak hayata geçirmiştir.

2017 yılı itibariyle, her yıl düzenlenen Şehir Ödülleri Türkiye organizasyonunu düzenleyerek, farklı şehirlerden Valileri, Belediye Başkanlarını, Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlerini, Sivil Toplum Örgütü Liderlerini ve Sanatçıları bir araya getirip ödüllendirirken doğru uygulama ve uygulayıcıları buluşturmuştur.

Kentsel Pazarlama, Kent Kimliği ve Destinasyon Yönetimi üzerine ayrıntılı çalışan, Sayın Akın, halen
Celsus Kentsel Pazarlama ve Destinasyon Danışmanlık Ajansı “Yaşayan Şehirler Platform Başkanlığı ve Şehir Ödülleri Türkiye Direktörlüğü görevlerini icra etmektedir. Sayın Akın, konu üzerine akademik ve profesyonel düzeyde çalışanların hala çok az olduğu ülkemizde, kentsel pazarlama (Şehir ve Şehre Özgü Ürün Markalama) konusunda güçlü bir ekip ile birlikte, çalışmalarına devam etmekte, danışmanlık hizmeti vermekte, kentsel pazarlama ve markalama alanında araştırmalar yapmakta, projeler üretip uygulamakta, konuşmacı ve köşe yazarlığı çalışmalarına devam etmektedir.

Tez :

 • Kentsel Pazarlama Sürecinde Kentlerin Kimlik Arayışı; İzmir Kent Kimliği Oluşturmada Kanaat Önderleri ve Yabancı Misafirler Üzerinde Bilinirlilik ve Algı Araştırması

Bildiri, Makale :

 • Destinasyon Pazarlamasında Marka Yönetimi: Kısıtlı Bütçe İle Atılabilecek Etkili Markalama Adımları (3. Kırsal Turizm Sempozyumu, 10/13 Ekim 2014, Antalya)
 • İzmir İli Turizm Destinasyonu Stratejik Yönetim Ağı Modeli (Marka Şehir İzmir Sempozyumu)
 • Destinasyon Markalamasına Konu Kırsal Turizm Etkinliklerinden Festivaller Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme (3. Kırsal Turizm Sempozyumu, 10/13 Ekim 2014, Antalya)
 • Pazarlama Sürecinde Kentlerin Kimlik Arayışı Güçlü Bir Kent Markası Yaratılması Yolunda Atılması Gereken Stratejik Adımlar (Marka Kent Sandıklı Sempozyumu, 15/18 Ekim 2014, Sandıklı)

Yönetim Görevleri :

 • Şehir Ödülleri Türkiye Ödülleri Direktörü (2017- )
 • Yaşayan Şehirler Platformu Başkanı (2014- )
 • Celsus Ajans Başkanı (2011- )
 • Kığılı Giyim A.Ş. Yönetici (2006 -2008)
 • Migros Türk T.A.Ş. Yönetici (2006)
 • Migros Türk T.A.Ş. Yönetici (1997-2004)

Diğer Görevleri :

 • 11. Kalkınma Planı, Turizm Özel İhtisas Komisyonu Üyeliği – Destinasyon Yönetimi

Taught Courses