Prof. Dr. Aylin GÖZTAŞ

  • ag@sehiregitimleri.com
  • İzmir

Prof. Dr. Aylin GÖZTAŞ

Halkla İlişkiler Tanıtım Anabilim Dalı Başkanı

İletişim, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Uzmanıdır. Kentsel İletişim, Kriz Yönetimi ve Etkinlik Yönetimi alanlarında çalışmaktadır.

0 Courses
NAN Rating

Personal Summary

İzmir doğumlu Prof. Dr. Aylin Göztaş, İzmir Amerikan Lisesi’ni takiben Ege Üniversitesi BYYO Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nü bitirmiştir. Kriz Yönetimi alanındaki tezi ile yüksek lisans, toplam kalite yönetimi ve insan kaynakları alanındakı tezi ile doktora çalışmasını tamamlamıştır. Yüksek lisans çalışmaları sırasında ABD Auburn University- AUM da araştırmalarda bulunmuştur.

Profesyonel hayatında Çimentaş T.A.Ş, Vestel A.Ş, Aba Group International, Gilan A.Ş ve Güçbirliği Holding’ te halkla ilişkiler, pazarlama ve insan kaynakları alanında yönetsel görevlerde bulunmuştur.

2000 yılında alan doçenti, 2006 yılında profesör olmuştur. 2010 yılında Universita del Piemonte Orientale-İtalya da konuk öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Ege Üniversitesi Senatosu’nda 2 dönem İletişim Fakültesi Senatörü olarak görev yapmıştır. Ege Üniversitesi Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörü, İç Denetim ve Risk Analizleri Ekip Üyesi ve Sosyal Bilimler Merkezi Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ege Üniversitesi bünyesinde Sürekli Eğitim Merkezi Kurucu Müdür Yardımcılığı ve EDEXEL (BTEC London Examinations) Uluslararası Proje ve Program Şefi, Ege Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Norm Kadro Danışma Kurulu Üyeliği ve İnsan Kaynakları Yönetim Koordinasyon Üyeliği, Reklam Kurulu Üyeliği, Akademik Değerlendirme Kurulu Gözlemci Üyeliği, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Yönetim ve Fakülte Kurulları Üyeliği gibi birçok görev üstlenmiştir.

Halen Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Tanıtım Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Göztaş’ın alanda yayınlanmış ulusal-uluslararası pek çok bildirisi, makalesi ve kitabı vardır. Özel sektör ve sivil toplum odaklı birçok yeniden yapılanma ve araştırma projesinde görev almış, BM- FAO Uluslararası Karşıyaka Habitatı Projesi’nde çalışmış, ulusal-uluslararası arama konferansları yönetmiştir. Yönetim danışmanlığı ve iletişim eğitimleri vermektedir.

Prof. Göztaş, Amerika Birleşik Devletleri, Wisconsin Eyaletinde yer alan Milwaukee şehrinin markalama çalışmalarında görev yer almıştır.

Göztaş, iyi derece İngilizce, orta derece Fransızca bilmektedir.

Taught Courses